UTVIKL

ALLE!

OM FOTBALLUTVIKLING.NO

Fotballutvikling.no er en undervisningsportal fra FUN, med formål om å gi barn hjelp til å bli bedre i fotball.
Scroll nedover for å lære alt om det :-)

OM FOTBALLUTVIKLING NORGE

FUN er en veldedig organisasjon som er registrert i frivillighetsregisteret.
FUN kan ikke tjene penger og er altså ikke en såkalt "kommersiell aktør".

OM FOTBALLUTVIKLING

Mennesket lærer alt gjennom en kombinasjon av egne erfaringer og kunnskapsoverføring - også fotball.
FUN-modellen kombinerer derfor teoretisk og praktisk læring, og er for alle.

OM TEORETISK LÆRING

Hvor god du er i fotball avhenger i stor grad av hvor mye du kan om spillet.
Dagens digitale samfunn gir barn anledning å oppsøke og tilegne seg kunnskap selv, i sitt tempo.

OM FOTBALLTEORI FOR BARN

Barn mister fort fokus dersom læringsprosessen blir kjedelig.
Vi anvender derfor mye video og bilder, morsomme eksempler og et språk barna forstår.

OM PRAKTISK LÆRING

Spillerutvikling handler om å skape de situasjonene man ønsker og øve målrettet på disse.
FUN gjør dette gjennom faste spillerutviklingstilbud eller lynkurs over 1-4 dager.

OM SPILLERUTVIKLING FOR BARN

Barn har ingen innflytelse på egen vekst eller modning.
Vi øver derfor på selve spillet fotball og lar naturen ordne resten.
Vår utviklingsmodell "Sentre, drible, skåre" bygger nettopp på det barna selv liker best med fotball.