UTVIKL

ALLE!

Fotballutvikling basert på frivillighet

Vi LEGGER EGG!

... VÆR LITT TÅLMODIG MED OSS :-)
Fotballutvikling Norge er en frivillig organisasjon som kombinerer spillerutvikling og trenerutvikling.

Vår visjon er å tilby spillerutvikling til alle barn, uansett økonomi. Derfor er våre aktiviteter gratis, med betalingsfritak eller betalingsutjevning.

Vi beklager at vi mekker på vår nettportal og maner til tålmodighet. Spør om det er noe du ikke finner, og si fra dersom du har gode forslag.
:-) Vi starter ONLINE FOTBALLAKADEMI om :
dager
:
timer
:
minutter
:
sekunder