ALT DU BEHØVER Å VITE OM

FUN BETALINGSUTJEVNING

"Rettferdighet er å
behandle alle ulikt...“

Erik Mykland

HVA ER FUN
BETALINGSUTJEVNING?

Fotballutvikling Norge er en veldedig organisasjon som ikke skal tjene penger. Vår visjon er å gi alle barn spillerutvikling, uansett nivå og økonomi.
Deltakere på fotballskoler og øvingsgrupper som ikke kvalifiserer til betalingsfritak betaler likevel en så lav pris som mulig.

SLIK REGNER VI UT BETALINGSUTJEVNING:

Deltakeravgift (500 kr)
- Baneutgifter
- Trenerutgifter
- andre utgifter
= Reell kostnad

SLIK FOREGÅR BETALINGSUTJEVNING:

1) Det betales en fast forhåndssum ved månedsstart.
2) Betalingsutjevning refunderes ved månedsslutt.

EKSEMPEL:

1) Mamma betaler 500 kr i fast forhåndssum 1.Mai.
2) Mamma mottar 63 kr i betalingsutjevning 1.Juni.
Midler fra tilskudd, sponsing eller øremerkede donasjoner kommer også deltakerne til gode ettersom FUN ikke skal tjene penger. Da vil den reelle kostnaden bli lavere.
Typiske bidrag som kan gi redusert kostnad er transport, mat, printing og gratis eller rabattert bruk av bane.
Ved å blande deltakere med betalingsfritak og betalingsutjevning unngår vi at de fra hjem med lav inntekt synligjgøres og stigmatiseres, samt gir alle like vilkår for øving.HVORFOR FUN BETALINGSUTJEVNING?

Kunnskap og erfaring underbygger at nåløyet i dagens toppfotball allerede er så trangt at det er vanskelig å lykkes på seniornivå uten å ha fått god personlig oppfølging som barn.
Alt tyder på at lista vil ligge enda høyere når dagens barn evt skal slå igjennom, om 8-12 år, og at det rett og slett vil være umulig å oppnå drømmen om å bli fotballspiller uten målrettet spillerutvikling i tidlig alder.
Dessverre koster ekstratilbud (utenom den vanlige lagfotballen) og spillerutvikling ekstra penger som ikke alle har råd til å betale - mange steder koster selv sonetilbudene via fotballkretsen og NFF ekstra - og dermed får vi en økonomisk ekskludering som man kanskje burde kunne unngå i et land som Norge.
Uansett er spillerutvikling positivt både for de som drømmer om å bli fotballspillere og de som ikke gjør det, og med vårt system med betalingsfritak og betalingsutjevning håper vi å bidra til at flest mulig av de som ellers ikke har råd til det også får nyte godt av disse effektene.

TYPISKE
SPØRSMÅL OG SVAR

01 - ER FUN MOT BETALTE EKSTRATILBUD?

Nei, vi synes tvert imot at Coerver, NFA, FPN, Tiki-taka og andre private tilbud, såvel som Telenor Xtra og de betalte tilbudene via klubber alle er viktig for fotballutvikling i Norge.

02 - KAN MAN BYTTE BETALINGSSTATUS?

Ja, dersom ens økonomiske status endrer seg kan man bytte mellom betalingsfritak og betalingsutjevning.

03 - KAN DET BLI HELT GRATIS?

Ja, dersom en fotballskole eller øvingsgruppe sponses kan betalingsutjevningen redusere den reelle kostnaden til 0 kr.

ONLINE FOTBALLAKADEMI KOMMER SNART!

"ONLINE FOTBALLAKADEMI" ER ET VELDEDIG PROSJEKT AV FOTBALLUTVIKLING NORGE

FOTBALLUTVIKLING.NO
TRENERUTVIKLING.NO
KLUBBFORUM.NO
FOTBALLKURS.NO
FOTBALLDEBATT.NO
RONDOS.NO
TREERFOTBALL.NO
FEMMERFOTBALL.NO
SJUERFOTBALL.NO
NIERFOTBALL.NO
ELLEVERFOTBALL.NO
AKADEMIFOTBALL.NO
FOTBALLPASNINGER.NO
FOTBALLDRIBLINGER.NO
FOTBALLAVSLUTNINGER.NO
FOTBALLREDNINGER.NO
FOTBALLDUGNAD.NO
FOTBALLUTSTYR.NO

ALLE RETTIGHETER RESERVERT © FUN 2019