ALT DU BEHØVER Å VITE OM

FUN-UTVIKLERE

"Enhver oppdagelse av nytt land startet med at noen våget å løsne fortøyningen..."

HVA ER EN
FUN-UTVIKLER?

En FUN-utvikler er en utvalgt og FUN-kvalifisert person som i øyeblikket har et fast engasjement i Fotballutvikling Norge.
Det stilles høye krav til våre FUN-utviklere.
FUN-modellen setter klare rammer for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid for hver aktivitet og det er FUN-utvikleren oppgave å sikre at alle barn deltar helhjertet i en målrettet læringsprosess hvor de er 100% bevisste på hva de øver på gjennom hele treninga.
FUN-utvikleren følger vårt aktivitetshjul og måles ut fra dette via en tilbakemeldingsapp. FUN tilegner symbiosen mellom trener, barn og foreldre enorm betydning for barnets personlige fotballutvikling.
FUN-utvikleren er også selv alltid i utvikling og setter pris på kontinuerlige tilbakemeldinger både fra kolleger og foreldre.
Alle med FUN-praksis registreres i et online CV format som blant annet viser antall timer og type praksis med FUN.
Ettersom FUN så tydelig definerer fotballkunnskap og trenererfaring vil dette gi et klart bilde av hva vedkommende kan og slik utgjøre en fin referanse når man f.eks søker trenerjobb.
FUN-utvikleren er i utgangspunktet praktisk trener og må delta jevnlig på øvingsgrupper og/eller fotballskoler for å få oppdrag via Online fotballakademi og Online trenerakademi .
Dyktige deltakere på Online trenerakademi kan få oppdrag som FUN-utviklere mens de fullfører kurset. Ved fullført kurs får man høyere lønn og kan lede seminarer og fotballskoler selv.
FUN-utviklere får dekket reiseutgifter i forbindelse med aktiviteter. De får også delta på kurs og seminarer som kan heve vår totalkompetanse og da dekkes også evt reise, overnatting m.mTIMELØNN VIDEOANALYSE

kr 100,-

Trener med fullført Online trenerakademi, som gir tilbakemelding på opplastet video fra barn/trener via fotball/trenerakademi.

TIMELØNN SPILLERUTVIKLERE

kr 200,-

Trener som er på trinn 5-12 i Online trenerakademi, og leder gruppe på fast øvingsgruppe eller fotballskole.

TIMELØNN TRENERUTVIKLERE

kr 300,-

Trener med fullført Online trenerakademi, som leder gruppe på fast øvingsgruppe, leder fotballskole eller holder FUN-seminar.

LÆRINGS
PROSESSER

FUN-modellen handler om å knytte tanker til handling for å skape læring gjennom erfaring - i et fotballperspektiv.

10 VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR

01 - HVEM KAN BLI FUN-UTVIKLERE?

Alle som har lyst til å drive med målrettet spillerutvikling for barn basert på FUN-modellen. Vi prioriterer å hjelpe flink ungdom med en ekstrainntekt men ønsker også breddetrenere, arbeidsledige, innvandrere og andre velkommen.

02 - HVEM PASSER SOM FUN-UTVIKLERE?

De viktigste egenskapene er at man må være tålmodig og glad i barn. Alt fotballrelatert får man opplæring i uansett men de som har erfaring som breddetrener og kanskje NFF's barnefotballkurs har selvsagt et bra utgangspunkt.

03 - Er det noen betingelser?

Ja. Du må være over 15 år, ha godkjent politiattest og fullført Online trenerakademi del 1-4 før du kan bli FUN-utvikler.

04 - ER DETTE EN FAST JOBB?

Nei, det er oppdragsbasert ettersom FUN er en veldedig organisasjon som ikke kan tjene penger og derfor ikke har oppsparte midler til "dårlige tider". Men, de som ønsker forutsigbarhet og kan delta til faste tider kan få et ansvar i forhold til en fast øvingsgruppe. Da er du, via en rulleringordning, sikret en fast minimumsinntekt hver uke.

05 - KAN JEG SLUTTE NÅR JEG VIL?

Du vil som FUN-utvikler være på en liste og vite om alle aktiviteter til enhver tid. Du deltar på de aktiviteter som du kan. Noen er med hele tida mens andre deltar kun på enkelte fotballskoler. Dersom du ikke har vært aktiv på 6 måneder fjernes du fra listen.

06 - HVORFOR BØR JEG BLI FUN-UTVIKLER?

Fordi du lærer mer om fotball og spillerutvikling, kan bli med på mye spennende (som cuper, turer, kurs, seminarer osv) og får en god følelse i hjertet av å jobbe for en god sak samtidig.

07 - HVA FÅR JEG SOM FUN-UTVIKLER?

100-300 kr/timen i lønn, reisekostnader, FUN-klær, deltakelse på div kurs og seminarer som gir kompetanseheving, personlig utvikling.

08 - HVOR MYE KAN JEG JOBBE?

Vi er i oppstart nå men du vil etterhvert kunne jobbe så mye du vil. Etter bestått kurs vil du f.eks kunne arrangere og lede fotballskoler eller faste øvingsgrupper selv - registrert via oss og i tråd med vår FUN-modell. Du vil også selv bestemme hvor mye tid du bruker på tilbakemeldinger til barn/trenere som laster opp vidoer via Online fotballakademi og trenerakademi .

09 - Gjør dette meg til en bedre trener?

Uansett om du er en breddetrener eller profesjonell trener vil FUN-opplæring og FUN-praksis ganske sikkert utvide dine perspektiver og skape sunne tankeprosesser hos deg også. Vi har ikke fasiten og du behøver jo ikke bruke noe av det vi sier men etter all sannsynlighet vil det være ting du kan ta med deg inn i din egen fotballhverdag med hell.

10 - BLIR JEG AUTOMATISK FUN-UTVIKLER ?

Nei, du blir ikke automatisk FUN-utvikler av å gjennomføre Online trenerakademi, det er to ulike ting. Men, du kan søke jobb som FUN-utvikler og kanskje er du heldig.

ONLINE TRENERAKADEMI STARTER 1.MARS!

dager
:
timer
:
minutter
:
sekunder
"ONLINE FOTBALLAKADEMI" ER ET VELDEDIG PROSJEKT AV FOTBALLUTVIKLING NORGE

FOTBALLUTVIKLING.NO
TRENERUTVIKLING.NO
KLUBBFORUM.NO
FOTBALLKURS.NO
FOTBALLDEBATT.NO
RONDOS.NO
TREERFOTBALL.NO
FEMMERFOTBALL.NO
SJUERFOTBALL.NO
NIERFOTBALL.NO
ELLEVERFOTBALL.NO
AKADEMIFOTBALL.NO
FOTBALLPASNINGER.NO
FOTBALLDRIBLINGER.NO
FOTBALLAVSLUTNINGER.NO
FOTBALLREDNINGER.NO
FOTBALLDUGNAD.NO
FOTBALLUTSTYR.NO

ALLE RETTIGHETER RESERVERT © FUN 2019