ALT DU BEHØVER Å VITE OM

FOTBALLUTVIKLING NORGE

HVA ER
FOTBALLUTVIKLING NORGE?

Fotballutvikling Norge er en veldedig organisasjon. Vi skal ikke tjene penger og arbeider utelukkende via samarbeidsordninger og frivillighet.

VISJONER :

Vår hovedvisjon er å gjøre spillerutvikling tilgjengelig for alle barn i Norge, uavhengig av økonomi eller andre begrensende faktorer.

Våre andre visjoner er å gi trenere bredere kunnskap om individuell oppfølging av barn og hjelpe klubber med gode rammer og verktøy.

STRATEGI :

Vi finansierer våre tjenester via samarbeidsordninger og frivillighet, komplimentert av sponsing og tilskudd. Dette gjør at barn fra hjem med lav inntekt kan delta gratis (og alle andre til en lav pris).

Våre deltakere velger mellom :

- Betalingsfritak
- Betalingsutjevning

Barn fra hjem som har mottatt støtte fra NAV i løpet av de siste 3 måneder deltar gratis mens resten kun betaler de reelle kostnadene ved egen deltakelse (Baneleie og trenere).

TJENESTER :

Vi etablerer denne våren tre online tjenester som sammen vil utgjøre en plattform for våre praksistilbud og tjenester:

- Online fotballakademi
- Online trenerakademi
- Online klubbforum

Vi tilbyr praktisk øving på to måter:

- Fotballskoler
- Øvingsgrupper

Vi gir også tilbakemeldinger på videoklipp av praksis, som deltakere på Online fotballakademi og Online trenerakademi deler via nettsky eller Skype som en del av opplæringen :-)

OPEN SOURCE :

Alt vi gjør følger et såkalt "åpen kilde" prinsipp om kunnskapsdeling og stadig flere dyktige mennesker bidrar nå inn mot dette.

FUN-konseptet er også overførbart til ethvert fotballmiljø. Alle som deler våre visjoner (og tar FUN-opplæring) kan arrangere fotballskoler eller andre tiltak via FUN der de bor.

„If you can dream it, then you can do it...“

"ONLINE FOTBALLAKADEMI" ER ET VELDEDIG PROSJEKT AV FOTBALLUTVIKLING NORGE

FOTBALLUTVIKLING.NO
TRENERUTVIKLING.NO
KLUBBFORUM.NO
FOTBALLKURS.NO
FOTBALLDEBATT.NO
RONDOS.NO
TREERFOTBALL.NO
FEMMERFOTBALL.NO
SJUERFOTBALL.NO
NIERFOTBALL.NO
ELLEVERFOTBALL.NO
AKADEMIFOTBALL.NO
FOTBALLPASNINGER.NO
FOTBALLDRIBLINGER.NO
FOTBALLAVSLUTNINGER.NO
FOTBALLREDNINGER.NO
FOTBALLDUGNAD.NO
FOTBALLUTSTYR.NO

ALLE RETTIGHETER RESERVERT © FUN 2019