ALT DU BEHØVER Å VITE OM

FUN ØVINGSGRUPPER

„He who decides to move a mountain, begins by picking up a small stone...“

HVA ER FUN ØVINGSGRUPPER?

Ved siden av en fast mal for arrangement av fotballskoler har vi også en mal for faste treningstilbud basert på FUN-modellen.
Vi kaller våre faste treningstilbud for øvingsgrupper fordi det er akkurat det det er - et opplegg hvor man i utgangspunktet er del av en fast øvingsgruppe med inntil 12 plasser.
Hver gruppe har en fast treningstid på et fast sted som utgangspunkt men det betyr ikke at man er fastlåst og begrenset til kun denne. Systemet sikrer alle minimum en praksisøkt i uka men man kan delta på flere.
Ettersom vi øver på en rekke ulike typer baner vil vi alltid sørge for at alle deltakere får tilgang på den viktige variasjonen dette gir, og via svarappen Spond vil man også kunne hive seg med på økter med andre treningrupper når andre melder forfall.
FUN-modellen garanterer at alle våre aktiviteter foregår i henhold til tydelige rammer, både sportslig og praktisk. Hver økt planlegges også nøye ut fra blant annet hvem som deltar, og hver spiller får personlige øvingsmål hver eneste gang.
Dette sikrer at alle føler seg sett og er involvert hvert minutt av treninga. Det gjør også at det er uproblematisk for en fra keepergruppa å delta på en annen gruppe eller for en 7-årig gutt å delta på en økt med 12 år gamle jenter og vice versa.01 - Hva er FUN Øvingsgrupper?
02 - Hva koster FUN Øvingsgrupper?
03 - Hva er FUN Betalingsfritak?
04 - Hva er FUN Betalingsutjevning?
05 - Hvor ofte trener FUN Øvingsgrupper?
06 - Trener man alltid med de samme?
07 - Spiller FUN Øvingsgrupper kamper?
08 - Må man være fast påmeldt for å delta?
09 - Er FUN Øvingsgrupper kun for de beste?
10 - Hvem passer FUN Øvingsgrupper for?
11 - Hva øver FUN Øvingsgrupper på?
12 - Hvorfor øver man på så rare baner?
13 - Hva gjør FUN øvingsgrupper annerledes?
14 - Hva er inkludert i FUN Øvingsgrupper?
15 - Hvilke forpliktelser innebærer det?
16 - Må man ha tillatelse fra egen trener?
17 - Må man være på alle treninger?
18 - Kan man slutte når man vil?
19 - Er trenerne snille eller strenge?
20 - Hvorfor er FUN Øvingsgrupper lurt?
Svar på alt dette finner du lengre ned på denne siden.
Kontakt oss om du likevel lurer på noe :-)

02 - HVA KOSTER ØVINGSGRUPPER?

Det koster fra kr 0,- til kr. 500,- per måned å være med i en fast øvingsgruppe, beroende på om man har betalingsfritak eller betalingsutjevning og hvilke reelle kostnader øvingsgruppe har hatt siste måned. Deltakere med betalingsutjevning setter inn 500 kr i forskudd hver måned men får utjevningsbeløpet refundert (f.eks 73 kr) ved månedens slutt. FUN skal ikke tjene penger.

BETALINGSUTJEVNING

kr ?

Deltakere med betalingsutjevning betaler 0-500 kr.

BETALINGSFRITAK

kr 0,-

Deltakere med betalingsfritak betaler ingenting.

ONLINE FOTBALLAKADEMI

kr 0,-

1.Mars starter vi et online fotballakademi som er for barn.

VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR

03 - HVA ER FUN BETALINGSFRITAK?

FUN er en veldedig organisasjon med en visjon om at alle skal ha tilgang på fotballutvikling, uansett økonomi. Det betyr at barn fra hjem med lav inntekt kan søke om å delta gratis.

04 - HVA ER FUN BETALINGSUTJEVNING?

FUN er en veldedig organisasjon og skal ikke tjene penger. Derfor er all vår aktivitet tuftet på et prinsipp om at alle deltakere som ikke kvalifiserer til betalingsfritak isteden kun betaler de reelle kostnadene ved egen deltakelse.

05 - HVOR OFTE TRENER FUN ØVINGSGRUPPER?

Alle påmeldte deltakere er sikret minst 1 aktivitet i uka, på et fast sted og en fast tid. Utover dette vil man kunne delta på bonusøkter og på økter med de andre treningsgruppene når noen ikke kan delta. Deltakere vil derfor kunne påregne aktivitet 4-8 ganger i måneden.

06 - TRENER MAN ALLTID MED DE SAMME?

Nei, de for man vil kunne delta på ulike grupper når det er ledig plass. I tillegg vil man kunne delta på bonustreninger og barn som ikke er med i øvingsgrupper - f.eks fordi det er fullt - vil også iblant kunne delta på enkeltøkter. Men utgangspunktet er egen øvingsgruppe så man vil trene med disse oftere enn med andre.

07 - SPILLER FUN ØVINGSGRUPPER KAMPER?

Ja, for å kunne jobbe målrettet over tid med fotballegenskaper må man også ta læringsprinsippene med over i en form for kamparena eller flere. Derfor vil øvingsgruppene iblant spille kamper eller delta på cuper i ulike formater - Futsal, 5-a-side, fotballtenis, sjuerfotball og nierfotball. Cupdeltakelse er frivillig og innebærer en egenandel.

08 - MÅ MAN VÆRE FAST PÅMELDT FOR Å DELTA?

Man er kun garantert plass på trening med FUN Øvingsgrupper dersom man faktisk har fast plass i en øvingsgruppe. Men, man vil kunne delta på bonustreninger eller ledige plasser mot en liten betaling. Dette vil publiseres via vår Facebook side og det er første til mølla prinsipp som gjelder.

09 - ER FUN ØVINGSGRUPPER KUN FOR DE BESTE?

Nei, nei, nei, absolutt ikke! FUN handler jo om å gi alle lik oppfølging og mulighet til å bli bedre i fotball, uansett nivå.

10 - HVEM PASSER FUN ØVINGSGRUPPER FOR?

Vi har tydelige rammer for øving som fokuserer på læring og individuell utvikling. Det passer derfor for alle som er glødende motivert for å bli bedre i fotball og trigges av å arbeide målrettet og disiplinert med dette over tid.

ONLINE FOTBALLAKADEMI KOMMER SNART!

11 - HVA ØVER FUN ØVINGSGRUPPER PÅ?

Det øves på de universelle fotballegenskapene som er lik i all fotball, uansett antall og banestørrelse. All aktivitet følger vår utviklingsmodell for spillerutvikling som heter "Sentre, drible, skåre". Våre trenere, som vi kaller FUN-utviklere, følger vår utviklingsmodell for trenere som heter "Lære, øve, prøve". Det fokuseres på hurtig pasningsspill, 1-mot-1 og avslutninger.

12 - HVORFOR ØVER MAN PÅ SÅ RARE BANER?

Variasjon er veldig viktig når vi skal utvikle fotballegenskaper og dessuten gøy. Vi øver på små flater og hurtigere underlag for å utvikle evnen til å spille hurtig fotball, og da er tennisbaner, cageballbaner og håndballbaner ideelle.

13 - HVA GJØR FUN ØVINGSGRUPPER ANNERLEDES?

Vi øver variert, stiller høye krav til fokus og tilstedeværelse og har tydelige rammer som garanterer kvalitet - samtidig har vi det utrolig morsomt og hver deltaker får en veldig tett og personlig oppfølging.

14 - HVA ER INKLUDERT I FUN ØVINGSGRUPPER?

Fast plass og minimum 1 aktivitet i uka. Personlig oppfølging av spillerutvikler. Spillerprofil med vurdering av 24 fotballegenskaper. Tester. Mappe i nettsky med videoklipp. Foreldresamtaler og mye mer.

15 - HVILKE FORPLIKTELSER INNEBÆRER DET?

De som har betalingsutjevning må betale. Utover dette må deltakere være fokuserte og følge våre retningslinjer for deltakelse. Disse kan i starten oppfattes som litt strenge, men de er basert på sunn fornuft og man venner seg fort til å like dem ;-)

16 - MÅ MAN HA TILLATELSE FRA EGEN TRENER?

Nei, fordi aktiviteten er registrert som futsal og det er en egen idrett på lik linje med håndball og judo. Men, vi foretrekker at treneren og klubben kjenner til FUN-deltakelsen da dette jo utgjør en viktig del av deltakerens fotballhverdag og fotballopplæring. Vi legger til rette for deling av spillerprofil og andre tilbakemeldinger med trenere.

17 - MÅ MAN VÆRE MED PÅ ALLE TRENINGER?

Nei, det finnes ting som er viktigere enn fotball. Helse, familie og skole skal alltid gå foran fotball og kamper og cuper med eget lag også. Dersom man har en dårlig dag eller er sliten er det også helt greit å droppe treninga. Men, ettersom FUN Øvingsgrupper er basert på faste plasser ønsker vi at deltakere iallfall deltar på 75% av treningene over tid.

18 - KAN MAN SLUTTE NÅR MAN VIL?

Ja, selvsagt.

19 - ER TRENERNE SNILLE ELLER STRENGE?

Våre trenere, FUN-utviklere, er både veldig snille og veldig strenge. Dette er ikke motsetninger. Alle spillerutviklere som har hovedansvar for våre aktiviteter må ha gjennomgått en FUN-opplæring og håndplukkes ut fra både trenertekniske og medmenneskelige egenskaper. Våre trenere styrer aktivteten på en tydelig måte og stiller høye krav samtidig som de evner å se alle, gjøre treninga gøy og oppnå utvikling.

20 - HVORFOR ER FUN ØVINGSGRUPPER LURT?

FUN venner barn til å jobbe mot personlige utviklingsmål i et verdibasert læringsmiljø hvor man gjør masse som er gøy samtidig.
"ONLINE FOTBALLAKADEMI" ER ET VELDEDIG PROSJEKT AV FOTBALLUTVIKLING NORGE

FOTBALLUTVIKLING.NO
TRENERUTVIKLING.NO
KLUBBFORUM.NO
FOTBALLKURS.NO
FOTBALLDEBATT.NO
RONDOS.NO
TREERFOTBALL.NO
FEMMERFOTBALL.NO
SJUERFOTBALL.NO
NIERFOTBALL.NO
ELLEVERFOTBALL.NO
AKADEMIFOTBALL.NO
FOTBALLPASNINGER.NO
FOTBALLDRIBLINGER.NO
FOTBALLAVSLUTNINGER.NO
FOTBALLREDNINGER.NO
FOTBALLDUGNAD.NO
FOTBALLUTSTYR.NO

ALLE RETTIGHETER RESERVERT © FUN 2019